Postavte si svou vlastní banku

Ročník: Ročník 2007
Agentura: Proximity Prague
Klient: HVB Bank
Kategorie: Finanční služby
Rozpočet: do 1 mio
Ocenění: 2. místo

Marketingová situace a cíle:

Situace na českém realitním trhu je příznivá. Pokračuje výstavba moderních budov, vzniká celá řada komerčních ploch, ať už se jedná o kancelářské, obchodní nebo logistické prostory. Poptávka po moderních prostorách se projevuje nejen u velkých zahraničních společností, ale i u tuzemských firem. Aby developeři dokázali poptávku uspokojit, potřebují spolehlivé financování svých projektů. Avšak každý projekt je jiný a proto je třeba nabídnout developerům individuální možnosti financování. HVB Bank disponuje právě takovými finančními službami, které se přizpůsobí potřebám dveloperů.

Cíl kampaně:

Základním cílem komunikace bylo přesvědčit developery o tom, že HVB Bank je institucí, která nabízí individuální řešení pro financování developerských projektů. Dalším cílem bylo posílení obchodních vztahů s bankou a domluvení osobního setkání se zástupcem banky.

Cílová skupina:

Developeři zajišťují kompletní realizaci projektů na poli nemovitostí, a to často ve spolupráci s třetími stranami Projekty se přitom často liší – od výstavby ploch pro logistický sklad až po novou kancelářskou budovu. Budova má přitom vždy odlišnou specifikaci a různou časovou a finanční náročnost. Proto developeři při financování svých projektů kladou důraz na individualitu. V rámci kampaně bylo osloveno celkem 120 developerů.

Komunikační strategie:

Vzhledem k úzkému a zřetelně definovanému okruhu adresátů se jevilo použití nástrojů přímého marketingu – přímé zásilky (direct mailu) jako nejefektivnější.

Kreativní strategie:

Každý ze zástupců developerů obdržel balíček, který obsahoval přesně 1026 originálních dílů stanice Lego a mohl si tak postavit budovu banky podle svých představ. Pokud potřeboval developer s výstavbou pomoc, mohl na internetu získat animovaný návod na stavbu té zaručeně správné banky – ve výsledku se jednalo o přesnou kopii ústředí HVB Bank na pražském Náměstí Republiky. Stavebnice byla připravena ve Spojených státech a adresáti ji obdrželi v originálním balení firmy Lego.

Výsledky kampaně:

Výsledkem byla 80% míra odezvy – zásilkou bylo obesláno 120 hlavních developerů. Celá kampaň zaznamenala velký úspěch, odezva byla ohromující – celých 80 % oslovených developerů si následně domluvilo individuální setkání se zástupcem banky ohledně možnosti další spolupráce. Úspěchem je také I00 násobná návratnost investic – což znamená, že investice vložené do kampaně se vrátily přinejmenším 100 násobně. Stavebnice ústředí banky se navíc stala tak populární, že ji zástupci HVB používají jako unikátní dárek klientům.

Galerie: