Ceny a další soutěže

3.5.2018
EFFIE

V každé z osmi kategorií porota může udělit Zlatou EFFIE, Stříbrnou EFFIE a Bronzovou EFFIE. Porota může některé z cen neudělit nebo udělit ex aequo; Zlaté EFFIE mohou být uděleny ex aequo maximálně dvě, Stříbrné EFFIE mohou být uděleny ex aequo maximálně tři, rovněž Bronzové EFFIE mohou být maximálně tři.

Na závěr osobního zasedání 2. kola hodnocení rozhodne porota o udělení Grand EFFIE. Cena je udělena kampani, která doručila naprosto mimořádné výsledky z hlediska efektivity. Grand EFFIE nemusí být udělena, může jich být uděleno více. Grand EFFIE je k hlasování navržena předsedou poroty. Je-li zvolen předseda poroty s hlasovacím právem, navrhne Grand EFFIE k hlasování předseda poroty s hlasovacím právem. Grand EFFIE je volena ze všech udělených Zlatých EFFIE a je udělena, shodne-li se na dané kampani 2/3 většina poroty.

Soutěž Effie se jednotlivě pořádá v různých zemích po celém světě. Agentury se spolu se svými klienty ovšem mohou přihlásit i do mezinárodních forem Effie – Euro Effie a Global Effie.

V Euro Effie mohou soutěžit úspěšné reklamní kampaně, které běžely v nejméně dvou zemích Evropy. Cena Global Effie odměňuje kampaně, které prokázaly efektivitu ve čtyřech a více zemích, které jsou zároveň ve dvou nebo více regionech světa. Vítězství koresponduje s faktem, že kampaň je strategická, kreativní a důvtipná v mezinárodním měřítku. Vítěze vybírá porota složená z nejvýznamnějších klientů a zástupců vedení agentur.

Odkazy

Poslat zprávu autorovi